Nevenka Likar Žužek se pridružuje tistim, ki so skozi navidezno naključne situacije postali pozorni na nenavadne pojave v okolju in doživljanje ob njih. Mednje štejejo tudi videnja nenavadnih plovil na nebu nad Ljubljano in Slovenijo. 

»Zanimajo me stvari, ki si jih sodobni človek na svoji stopnji razvoja razumsko ne zna razložiti, občutkom, intuiciji in drugim prebliskom pa ne verjame dovolj, da bi jih pri sebi in drugih jemal resno,« je dejala uvodoma.

Nismo sami

Vpogled v to področje je poglobila z izobraževanjem na inštitutu za eksopolitiko, ki raziskuje obstoj drugih civilizacij v vesolju in s tem povezana vprašanja. »Zanima nas, kaj njihov obstoj in domnevna diskretna prisotnost med nami pomenita za našo civilizacijo, kam se, če sprejmemo hipotezo, da v vesolju nismo sami, uvrščamo na lestvici tehnološkega, umskega in duhovnega razvoja, kako visoka so v resnici v primerjavi z višje razvitimi družbami naša moralno-etična načela in s tem odnos do drugega, tudi odnos do drugih življenjskih vrst na našem planetu,« je razložila naša sogovornica.

nevenka
Osebni arhiv
Nevenka Likar Žužek z zanimanjem spremlja nenavadne pojave v okolju.

Likar Žužkova je povedala, da je stvar dojemanja, razumevanja te tematike neločljivo povezana s stopnjo zavesti, na kateri smo: »Nezemljani in NLP-ji so ves čas prisotni, samo videti jih ne more vsak. Velik del človeštva je trenutno še v takšni fazi evolucije, da teh pojavov ne zaznava ali jih doživlja kot čudež, v kar pa tako imenovani razumni človek noče verjeti, zato njihovo resničnost zavrača. Vendar pa v tem času iz tretje, zelo materialne dimenzije že pogumno stopamo v četrto in peto, ob čemer se nam istočasno širi oziroma dviga zavest. Ta bitja pa so višje razvita, delujejo na višjih dimenzijah, zato je drugačna tako njihova pojavnost kot tudi njihova stopnja zavesti, znanje o tem, kaj je resničnost, smisel obstoja človeške rase oziroma življenja v celoti na Zemlji in drugje.« Dodala je, da imajo nezemljani plovila, ki so tehnološko višje razvita. Njihova znanost, temelječa na kvantni fiziki, jim omogoča kreacijo plovil, ki so glede na nižjo ali višjo frekvenco, s katero se gibljejo, vidna ali nevidna.

Pokazali se bodo

»Nezemljani lahko manipulirajo gostoto, tako da se z znižanjem vibracije pokažejo v fizičnih telesih in plovilih ali pa so, če ostanejo na svoji vibraciji, vidni le bežno ali sploh ne. In se lahko nemoteno gibljejo med nami. Temu primerno se obnašajo na Zemlji. Če ocenijo, da se nekomu lahko izpostavijo, znižajo vibracijo in jih lahko zaznamo, sicer pa ne. Višja ko je vibracija, manjša je fizična gostota – telesnost, materialnost. Večina nezemeljskih bitij živi v nefizični obliki. Kadar se pokažejo v svoji pravi pojavnosti, ne da bi se nam prilagodili, jih mi zaznamo bolj kot silhuete,« je opisala pojavnost nezemljanov na podlagi pričevanj očividcev in ljudi z izkušnjo konkretnih stikov in telepatske komunikacije z njimi.

Likar Žužkova je povedala, da v bližini večstanovanjskih objektov v ljubljanski četrti, kjer živi, pogosto opaža pestro dogajanje na nebu. »Nad Slovenijo je veliko nenavadnih pojavov. Zaznamo pa jih laže, če smo zanje odprti, če dopuščamo možnost, da nam vesolje nekaj sporoča, in se na to odzovemo, lahko samo s tem, da pač vrnemo pozornost, lahko pa telepatsko izrazimo željo po močnejši nenavadni izkušnji, in zagotavljam vam, da se bo ta zgodila,« je prepričana naša sogovornica.

Vse se spremeni

Za konec je povedala, da če bomo v nekem trenutku videli in doživeli nekaj resnično neobičajnega, neznanega, morda nezemeljskega, ali ravnokar prejeli neko sporočilce denimo iz drugih svetov, bodimo pozorni na občutke, ki nas ob videnju prežemajo. Ti so po njenih izkušnjah radost, navdih, spodbuda, le redko strah. »Vse okoli postane drugačno, ozračje je spremenjeno. Okolje je nenadoma polno globokega pomena in naša življenja polna smisla. Približali so se nam višji svetovi, ki čakajo, da vstopimo vanje in se kot civilizacija umirimo.«