V nas je vgrajena potreba, da bi si ustvarili neke sisteme in vzorce, po katerih bi se ravnali, toda to žal ni mogoče.

Drugačnost vabi v življenje lepoto

Prej ali slej neki vzorec ali sistem delovanja ne deluje več, včasih propade ali izgubi pomen. Zato je zelo pomembno, da sledimo občutku. Le tako smo ves čas živi in svobodni. Sistemi in vzorci nas popolnoma omejijo in v nas ugasnejo strast, začnemo se počutiti osamljene, ujete in nemočne. Takšni občutki nam torej sporočajo, da smo močno ujeti v neke sisteme, bodisi družbe bodisi svoje lastne.

STARO JE IZŽIVETO

Oznaka »boljši« je nastala zato, ker ob tem, ko nekaj naredimo drugače, potencial oziroma naša izbira zablesti in zažari v vsej svoji polnosti. V resnici gre za to, da denimo nova izbira ni nič boljša od stare, že izživete, toda stara izbira je izživeta in se ne more nikamor razviti. Nova izbira pa ima pred seboj neverjetno širino, v katero se lahko razvije.

Enako izkušnjo lahko doživimo v materialni dimenziji in še v številnih drugih vidikih obstoja ter dimenzijah.

Ko presežeš svojo dosedanjo raven in nekaj narediš drugače, kot si do zdaj, to največkrat imenujemo uspeh. Vseeno pa to ne pomeni, da je ta izbira boljša. S svojim drugačnim načinom delovanja le dovolimo svojim potencialom, da gredo svojo pot. Ko pa narediš enako kot nekdo drug ali kot si storil že v preteklosti, si ujet v pričakovanja, povezana z že doživeto izkušnjo. Potencial v tem primeru ne more zažareti, saj je njegov sij že izživet in doživet. Natančno takšen, kot je bil, je bil popoln in ga ne glede na vse ne moremo ne izboljšati ne ponoviti.

NOVE POTI

Če pogledamo podjetnike, so »uspešni« tisti, ki ves čas rušijo lastne meje in ves čas delajo drugače ter iščejo nove rešitve. Ne ulovijo se v neki vzorec preteklega potenciala ali izbire, ampak vedno znova izberejo novo in drugačno pot. Ne glede na pretekli dosežek in način, na katerega so ga dosegli, je to za njih izživet potencial, ki ga pustijo za seboj. Vseh naslednjih korakov pa se lotijo na nov način, kot bi se ponovno učili hoditi. To pomeni delati s strastjo.

S svojim drugačnim načinom delovanja le dovolimo svojim potencialom, da gredo svojo pot 

Isto stvar torej vedno lahko storimo na drugačen način, na drugačni ravni, po drugačni poti in z drugačnega vidika. To nikakor ne pomeni, da moramo drugačnost vedno gledati, izkušati le z materialnega vidika in vedno ravnati drugače le v materialnem svetu. Naučiti se moramo odpreti vsem vidikom, dimenzijam in vsemu, kar obstaja, ter doživljati prek vsega tega. Enako izkušnjo lahko torej doživimo v materialni dimenziji in še v številnih drugih vidikih obstoja ter dimenzijah.

Le če sledimo občutkom, smo ves čas živi in svobodni.

Da pa lahko izkušamo vse to, se moramo znati popolnoma prepustiti in porušiti vse lastne omejitve, za kar potrebujemo zaupanje in tudi pogum. Zaupanje v svoje bistvo nam torej pomaga prestopiti meje in dojeti, da meja sploh ni.

Zato se ne trudite biti boljši, ne tekmujte z drugimi ali seboj, ker boljši, kot ste zdaj, pač ne morete biti. Delajte in izbirajte le drugače, kajti tako lahko doživite najlepše in polnejše izkušnje.

Isto stvar vedno lahko storimo na drugačen način, na drugačni ravni, po drugačni poti ...