Vprašanje in odgovor

Če Bog obstaja - ima tudi rešitev, kako živeti z njim?

Mirela Smajić
15. 3. 2022, 11.01
Posodobljeno: 15. 3. 2022, 11.10
Deli članek:

Glede na turbulentne življenjske razmere, ko se naš planet spreminja v prizorišče spopadov, tako z virusom kot z orožjem in posledično gospodarskim zlomom, se poraja nešteto vprašanj.

arhiv svet 24
Neale Donald Walsch, avtor serije Pogovori z Bogom, igralec, scenarist in govornik.

Če dobrohotna Višja sila (Bog) obstaja, kje se zatika? Zakaj ni življenje na zemlji nič boljše?
Ali je mogoče težava v tem, da preprosto nismo ugotovili, kako sodelovati z Višjo silo (Bogom), če ta v resnici obstaja?
Zdi se, da človeštvo kot celota ne zmore doseči soglasja, kdo in kaj Bog je, kaj hoče, kaj dela in kako to počne, saj kljub temu, da se 85 odstotkov svetovnega prebivalstva istoveti s katero od verskih skupin – tako kažejo raziskave, na svetu vlada prava zmešnjava.

REŠITEV V ENI IDEJI
Človeštvo se mora zdaj poenotiti glede najpomembnejše teme v svoji zgodovini. Če bi nam uspelo, bi bili lahko rezultati izjemni in življenje na zemlji bi bilo lahko boljše – za vedno. Cilj pa ni nedosegljiv. Lahko bi dosegli konec jeze, nasilja, nesoglasij med ljudmi in narodi, finančnih stisk, revščine, lakote in trpljenja milijonov.
Lahko bi omogočili mir, blaginjo, varnost, priložnosti in veselje ljudem po vsem svetu. Skratka, naše bi bilo lahko vse, na kar smo kdaj upali, o čemer smo kdaj sanjali in kar naj bi v resnici izkusili. To bi se lahko zgodilo tako rekoč čez noč. In to bi lahko izpeljali že, če bi sprejeli eno samo idejo.
Kaj, če bi ustvarili povsem novo definicijo Boga? Kaj, če bi definirali Boga kot občutek, imenovan Čista ljubezen?

IZKUŠNJE IMAMO
Nekateri ljudje bi opisali Boga kot Entiteto, kot izjemno modro, neverjetno mogočno, vedno prisotno entiteto. Drugi bi morda Višjo silo opredelili kot energijo, ki je bila in še vedno je vir vsega, kar je. Toda večina ljudi po navadi ne reče: »Bog je občutek.«
Če pa bi vsi sklenili biti idejni junaki in če bi si vsi dopustili predpostavljati, da je Bog Čista ljubezen (ne zgolj ljubezen, temveč Čista ljubezen – to je ogromna razlika, zato je ta definicija duhovno revolucionarna), bi prav lahko odpravili razkol med ljudmi, ki verjamejo, da Bog obstaja, in tistimi, ki pravijo, da ga ni. Tako rekoč vsi na zemlji bi se strinjali, da Čista ljubezen obstaja.
Večina mater gotovo izkusi Čisto ljubezen do svojega novorojenčka. Kadar ujčkajo otročka v naročju, ljubijo čisto, ne da bi v zameno potrebovale eno samo stvar.
Večina ljudi gotovo izkusi Čisto ljubezen, če in ko se znajdejo ob postelji umirajočega starša. Ali zakonca. Ali otroka. Ko držijo bližnjega za roko, v zameno ne potrebujejo niti ene same stvari.

BREZ PRIČAKOVANJ
Za N. D. Walscha čista ljubezen pomeni, da pri njenem izražanju v zameno ni nobenega namena, pričakovanja ali potrebe. Čista ljubezen je nesebično dejanje. Temelji na zavedanju, da za popolno srečo ni potrebno in se ne sme zahtevati nič. Je vesela posledica odločitve za nadaljevanje njenega toka brez kakršnegakoli namena, da prejemnik izkusi negativno posledico ali energijo. Z njo prejemnik dobi popolno svobodo, da se odzove, kakorkoli želi.
Kadar ljubite nekoga zaradi same lepote izražanja, zaradi same čarobnosti tega, zaradi skrajnega veselja ob tem – zaradi sreče, da čutite tisto energijo, ki žari v vas in sije iz vas –, takrat ljubite čisto. Če je vaš namen dobiti kaj v zameno kot nagrado, ker ste izkazovali ljubezen, ne ljubite nekoga drugega, temveč ljubite samega sebe, v ta namen pa izrabljate drugega.

BOŽJI KORAKI
Če Bog obstaja, kaj mislite, kako ljubi? To so štirje koraki do zlitja z Božjim občutjem:
1. Predpostavljajte, da Višja sila obstaja.
2. Opišite Višjo silo kot energijo, ki jo je mogoče fizično čutiti.
3. Sklenite imenovati ta občutek Čista ljubezen.
4. Opravite pomembno zamenjavo. Misel nadomestite s čustvom.
Čustvo, ki ga boste najpogosteje spodbujali, ne bo prvo čustvo, ki se vam pojavi v določenih okoliščinah, temveč bo to Božje občutje.
Če sprejmemo predpostavko, da Bog obstaja, in če se še naprej gibljemo v okvirih svojega pristopa z novo definicijo, vemo, da je Božje občutje vedno Čista ljubezen. Ne včasih. Ne tu in tam. Ne občasno. Temveč vedno. Vedno in v vseh pogledih – takšen je občutek Božanske
energije.
Zlivanje človeških čustev z Božjim občutjem ne omogoča samo, da se Božanska energija pojavlja v našem življenju, temveč tudi, da se dejansko izraža in kaže. Redno doživljanje tega ne bo spremenilo zgolj vsakega izmed nas, temveč vsako osebo, katere življenja se dotaknemo.

(Prirejeno po knjigi N. D. Walscha Božja rešitev)

Dreamstime
Zlivanje človeških čustev z Božjim občutjem omogoča, da se Božanska energija dejansko izraža in kaže.