Saturn imenujejo tudi gospodar karme ali planet usode – večna zgodba vzroka in posledic, arhetip časa in razvoja. Vlada znamenjema kozorog in vodnar, je vladar 10. in 11. hiše v naravnem horoskopu, moški planet, malefik. Predstavlja življenjsko obdobje od 69. leta pa do smrti, dan v tednu je sobota, kovina svinec, barva rjava.
Psihološki vidiki, povezani s Saturnom, so vztrajnost, odločnost, ambicije, konservativnost, sposobnost odpovedovanja, vsi zavedni in nezavedni strahovi, vse zavestne ali nezavedne omejitve, karmične izkušnje.
Harmonični aspekti Saturna z drugimi planeti opisujejo dobro opravljene naloge v preteklih življenjih ter kapital ali bazo v trenutnem življenju.

SATURNOVA KARMA
Saturn skozi svojo pozicijo in dispozicijo v rojstni astrološki karti predstavlja glavnega akterja karme. Kjerkoli se pojavi, prinaša omejitve, krčenja, usihanja in zamrznitve.
Saturn predstavlja našo usodo, predstavlja vzrok in posledico vsega našega dogajanja. Je transformirani Mars, naš odziv nanj pa se manifestira vsakič, ko polagamo račune za vse neprimerne usmeritve energije, napačna kanaliziranja, za vse presežke energije v preteklosti, ki postanejo v tem življenju naše omejitve, oziroma okoliščine, v katere se rojevamo – družina, narod, globoki strahovi, zametki bolezni.
Karmični dolgovi nastajajo, ker oseba ni bila sposobna zaznati in priznati svoje napake ali krivic, ki jih je povzročala drugim. Harmonični aspekti, predvsem trigoni in sekstili Saturna z drugimi planeti, nam opisujejo dobro opravljene naloge v preteklih življenjih in predstavljajo kapital ali bazo v trenutnem življenju. Vse aflikcije Saturna nakazujejo dolgove iz predhodne inkarnacije, retrogradni Saturn pa opisuje dolgove predpretekle inkarnacije.

GIBALO NAŠEGA RAZVOJA
Glavni pomen karme se prek Saturna odraža kot osebni razvoj in duhovni napredek. Pomembno je dojemanje in sprejemanje odgovornosti v vsakem trenutku, preseganje pretirane materialnosti in prepoznavanje priložnosti za poplačilo karmičnih dolgov.
Saturn kot klasični malefik v rojstni karti predstavlja simbol omejitev, bolečine, trpljenja in frustracije z vidika našega ega. Simbolizira naše šibke točke, izvorne rane na življenjskem področju, kjer moramo izkazati svojo odgovornost.
Primarno se Saturn izraža prek osamljenosti, strahu, askeze in frustracij, ki izhajajo iz nezavednega dela uma. Deluje premočrtno, brez odlašanj, prelaganj, ne pozna bližnjic in stranskih poti, pogajanja so mu tuja in vsakršno izogibanje prinaša še intenzivnejše in zahtevnejše lekcije.
V prvem stiku s Saturnom se soočimo s problemom svojega ega, prek omejitev in norm, ki si jih nalagamo sami in so posledica naše vzgoje v družini ali širše družbe.
Poudarjeni Saturn v rojstni karti nam prinaša pretirano strogost do sebe in sveta okoli nas, daje nam občutek nesprejetosti, dela nas negotove in osamljene. Občutenje frustracije in omejitev je tako gibalo naših življenj, ki nam omogoča razvoj. Poudarja askezo, konservativnost, strah in odrekanje, zelo nas zresni, poudarja odgovornost. In ker ni vse samo slabo, nam poudarjeni Saturn v rojstni karti prinaša odgovornost, resnost, koncentracijo, sistematičnost in potrpežljivost. Blizu mu je tudi zaviranje in omejevanje, kar pa se odraža kot večna skepsa, skopost, strogost in neživljenjskost.
Saturn je postavljen kot mejnik, kot varuh med zavednim in nezavednim delom uma, med temnim in svetlim delom posameznika.
Pomembno je, da živimo poslanstvo svojega Saturna, začenjamo ga živeti v drugi polovici svojega življenja, a pomembno je, kako smo ga v življenje vključevali že prej.
Odgovore nam daje starost – ko nam prinaša mentalne blokade, čustveno oslabljenost in upad energije ali pa čilost in zdravje, priznanje in avtoriteto, poštenost in pravičnost.
Saturnove lekcije so učenje, kako v življenju presegamo svoje strahove in omejitve, ki so posledica neizpolnjenih nalog v preteklih življenjih. Učijo nas, kako preseči materialnost in se dvigniti na pot duhovne rasti.

DOBRO IN SLABO
Karma iz rojstne karte, ki je opisana prek Saturna, nam nalaga, da razumemo in podoživljamo posledice svojih dejanj iz preteklih življenj, ki so lahko tako pozitivne kot negativne. Pozitivne plati saturnske karme so zagotovo sprejemanje odgovornosti, sprejemanje obveznosti in zadolžitev, ki nam jih niza življenje, predvsem pa zvestoba samemu sebi.
Negativne plati pa so pretirana ambicioznost v materialnem smislu, nepripravljenost sprejemati življenjske izzive ter vsiljevanje svojih prepričanj in pogledov. Saturn nas prek svojih lekcij uči in nato, po dobro opravljeni nalogi, nagradi s sposobnostjo sprejemanja lastne odgovornosti, s stabilnim življenjem, avtoritativnostjo, samozaupanjem in samozavestjo.
Saturn transformira naš vrednostni sistem in našo identiteto, deluje globinsko ter vztrajno in brezkompromisno. Ne prenese izmikanja, pogajanj, iskanja bližnjic – vsako odmikanje prinaša ponavljanje istih lekcij, a vsakič z večjo intenziteto.

VSE VRSTE LEKCIJ
Položaj Saturna v rojstni karti opisuje področje življenja, ker nas čaka trdo delo, znamenje Saturna opisuje način njegovega delovanja, njegovi aspekti pa način njegove integracije v naše življenje – lažje s harmoničnimi aspekti kot z dinamičnim delovanjem. A prav dinamični aspekti prinašajo najlepše nagrade.
Uspešnost integracije Saturna v preteklih in predpreteklih inkarnacijah se odraža skozi postavitve Saturna v trenutnem življenju. Bolj ko smo bili prej uspešni, lažje nam je zdaj, saj so nagrade večje in kvalitetnejše – imamo stabilno življenje in lepe odnose, brez težav vzpostavimo lastno avtoriteto ali priznamo avtoriteto drugim, zavedamo se svoje odgovornosti v vsakem trenutku.
V nasprotnem primeru, če nam prej ni uspelo obvladati Saturnovih izzivov in lekcij, v tem življenju občutimo vso njihovo intenzivnost. Težave nam povzročajo pomanjkanje samozavesti, pesimizem in pretirana delavnost kot posledica pretirane častihlepnosti in ambicij v preteklosti, tudi naše mesto v družbi in pomanjkanje podpore okolice …

SATURNOVI CIKLI
Prvi Saturnov cikel poteka od našega rojstva do obdobja med 28,5. in 30. letom. V tem času se gradi osebna identiteta. Delujemo na nezavedni ravni, se seznanjamo s svojimi danostmi in razrešujemo karmične vsebine, to je obdobje socializacije prek izvorne družine in širše okolice.
Prvi kvadrat nastopi okoli 7. leta in to obdobje je namenjeno razvoju otroka, najprej prek matere in družine, v 7. letu, ko sta rojstni in tranzitni Saturn v prvem kvadratu, pa se začenja separacija, otroci vstopajo v šolo, izstopijo iz družinskega mehurčka in začenjajo odkrivati svet zunaj svojega doma ter se povezovati z drugimi ljudmi in odkrivati lepote in pasti zunanjega sveta. Prvič se soočajo z lastno odgovornostjo.
Opozicija med rojstnim in tranzitnim Saturnom nastopi okoli 14. leta, že močno smo zakorakali v obdobje adolescence, izkusimo prve ljubezni, prijatelji postajajo pomembnejši kot naši bližnji, zavedamo se svoje seksualnosti in usmerjenosti v njej. Intenzivno oblikujemo odnose vseh vrst, se primerjamo z vrstniki in življenje nam nalaga vse več odgovornosti do sebe in sveta okoli nas.
Drugi kvadrat se oblikuje okoli 21. leta, iščemo svoj prostor pod soncem, se spopadamo z izzivi, ki si jih nalagamo sami ali pa prihajajo iz okolice – družine in družbe. To je dokaj nestabilen čas, ko raziskujemo, preizkušamo in naj ne bi sprejemali pomembnih odločitev.
Med 28,5. in 30. letom se dovrši konjunkcija obeh Saturnov, tranzitnega in rojstnega, mi pa zaključimo, podoživimo celoten Saturnov krog ali cikel skozi svojo rojstno astrološko karto. Saturn je prehajal vsa znamenja, vse hiše in se prek aspektov povezal z vsemi rojstnimi planeti. Nastopi trenutek streznitve, morda šok, ko spoznamo, kaj so naše resnične možnosti in danosti, mi pa moramo odgovorno izbrati najprimernejšo pot naprej. Vstopili smo v obdobje zrelosti, brezskrbnost in mladost sta vse bolj oddaljen spomin. To obdobje traja približno 2,5 leta, vključuje obdobje tik pred konjunkcijo, samo konjunkcijo in kratko obdobje po konjunkciji obeh Saturnov.
Če smo uspešno zaključili prvi Saturnov krog, če nam je uspelo predelati glavnino karmičnih nalog, nas čaka v naslednjem obdobju, tja do 58. leta, drugi krog ter veliko akcije in realizacije. Pred nami so najbolj ustvarjalna in plodna leta, tako v materialnem kot nematerialnem smislu.
Druga vrnitev Saturna na rojstno mesto je znova čas revizij, stresen čas soočanja prehojene poti in realiziranega. Pojavijo se prvi primanjkljaji energije in posledično upočasnitev delovanja, vse bolj se soočamo s tretjim življenjskim obdobjem, starostjo in minljivostjo. Čas mineva vse hitreje, mi pa vedno bolj razmišljamo, kaj naj bi še postorili, kako želimo preživeti preostanek let, postanemo bolj subtilni.
In prihajajo nagrade, čas žetve, saj je Saturn pravičen razsodnik in učitelj, ki nas bogato nagradi, a le če se nam je uspelo povezati z njim, če smo osvojili lekcije in opravili naloge. Veliko težav v tem življenjskem obdobju je posledica neustrezne integracije Saturna, nam pa se manifestirajo kot višja sila, pot usode. A vse to so zadnji namigi, zadnji opomini, naj že nekaj naredimo. Lahko zapademo v bolezen, lahko se nam kopičijo težavne situacije – vse to so le opomini, da naše delovanje ni bilo in še vedno ni ustrezno, da se še vedno nismo dovolj naučili, nismo dojeli bistva.
Naslednji, tretji cikel bomo doživljali podobno kot drugi cikel, a le v obratnem vrstnem redu, njegova intenziteta je odvisna od prej opravljenih nalog.
Pomembno je sprejemanje lastne odgovornosti, v njenem razumevanju in v pravi meri. Pretiran nadzor, struktura in načrtovanje zagotovo niso tisto, kar bi nas vodilo k razreševanju karmičnih nalog, prav nasprotno – sprejemanje, prepuščanje in prava mera vodijo v razrešitev Saturnove karme.

ENERGIJSKI VPLIVI

Znamenje in element, v katerem je naš Saturn, govori o ustreznem ali neustreznem upravljanju energije in posledično o blokadah, frustracijah in strahovih.

Zemeljska znamenja

Ko se Saturn nahaja v zemeljskih znamenjih, določa zemeljsko karmo, ki se odraža v materialnem stanju, morebitnih težavah s preživetjem in težavah fizičnega telesa. Na teh področjih delovanja imamo morda največje težave, tukaj ni spontanosti. Kako presegamo te izzive? Prek dojemanja in preseganja najosnovnejših omejitev na področju dela, zdravja in vsakdana.

Ognjena znamenja

Saturn v ognjenih znamenjih ima malo skupnega z realnostjo in materialnostjo, in tako so njegove karmične lekcije ene najzahtevnejših. Posamezniki s Saturnom v ognjenih znamenjih imajo blokirano intuitivnost, spontanost in zaupanje v življenje. Saturn se postavi kot barikada med zavednim in nezavednim delom, ki se manifestira kot slabitev ega in samozavesti, navzven pa se lahko kaže kot lažna samozavest. Karmična naloga je v tem primeru obuditi optimizem ter prepoznavati in krepiti lastno intuicijo.

Vodna znamenja

Saturn v vodnih znamenjih deluje na nivoju čustvene energije, pri čemer jo blokira in opisuje karmo kot brezčutje, pomanjkanje empatije in hladnost navzven. To je zgolj obrambni položaj, prikriti strah in ranljivost. Karmična naloga osebe s Saturnom v vodnih znamenjih: preseganje dvojnosti čustev (ljubim in sovražim hkrati, se veselim in bojim, sprejemam in zavračam), sposobnost prepoznavanja in izražanja čustev ter pomoči drugim s podobnimi izzivi, ko prek preseganja težav drugih zdravimo sebe.

Zračna znamenja

Saturn v zračnih znamenjih prinaša težave in blokade na mentalnem nivoju, težave v razumevanju, komunikaciji in povezovanju. Težko sprejemamo ali prenašamo ideje, informacije in znanje. Težave se kažejo pri učenju, dojemanju novih spoznanj, kot zavračanje novosti in povezovanja z drugimi.