Če vas zanima, ali spadate med tiste, ki so na dobri poti k duhovni zrelosti ali so jo morda že dosegli, lahko preverite. Prav tako lahko preverite, ali vam do duhovne zrelosti še veliko manjka.
Najprej seveda razčistimo, kaj je duhovna zrelost: gre za sposobnost človeka, da se zavestno sooči s svojo življenjsko odgovornostjo.

PRAVA POT
Dovolj je že, da iskreno in brez razmišljanja preverite dvanajst postavk, ki smo vam jih pripravili. Gre namreč za karakteristike duhovno zrelih ljudi, in če držijo tudi za vas, vsekakor ste med tistimi, ki so duhovno dozoreli.
1. Najbolj jasen znak vaše duhovne zrelosti je, da ste se prenehali truditi spreminjati druge, ampak ste se osredotočili samo nase in na spreminjanje samega sebe.
2. V svoje življenje privabljate vse več ljudi, ki so vam podobni, imajo enaka stališča in vrednote.
3. Razumete, da ima vsakdo prav – gledano z njegovega zornega kota.
4. Duhovno zreli znate odpuščati.
5. Opustili ste pričakovanja koristi, ki bi jih v nekem odnosu lahko imeli zase. Ko se razdajate ali kaj podarite, ne pričakujete ničesar v zameno.
6. Razumete, da vse, kar počnete, delate za svojo blaginjo in svoj notranji mir.
7. Povsem ste se prenehali truditi, da bi svetu dokazali, kako ste pametni in dobri.
8. Duhovno zreli ljudje ne iščejo odobravanja in sprejemanja pri drugih ljudeh.
9. Prenehali ste se primerjati z drugimi.


10. Našli ste svoj notranji mir.
11. Za duhovno zrelost sta samoumevna sposobnost razlikovanja želja in potreb ter delovanje v smeri osvobajanja želja.
12. Če ste duhovno ozaveščeni, sreče ne povezujete več s posedovanjem materialnih dobrin.

VELIKA RAZDALJA
Ali je vaša pot do duhovne zrelosti še dolga, pa vam bosta razkrila naslednja sklopa vprašanj – če boste nanje odgovorili pritrdilno.
Uporaba razuma
1. Sploh ne bom razmišljal, ker me razmišljanje pač utrudi.
2. Saj so okrog mene vedno ljudje, ki radi razmišljajo, mi bo že kdo od njih pomagal.
3. Imam svoje mišljenje o vsem in od njega ne odstopam.
Odgovornost
1. Ne verjamem, da je kdo tako močan, da bi lahko spremenil nastalo situacijo.
2. Nekdo je vsekakor kriv za nastalo situacijo, samo ne jaz.
3. Jaz še tako težko situacijo obrnem na humor, tako da me stanje soljudi sploh ne zanima.