Mobilna verzija
08:07 17. oktober 2017

Država si želi več električnih vozil

žk
1

Država prek razpisov Eko sklada omogoča sofinanciranje investicij s pozitivnim vplivom na okolje. Mednje sodi tudi nakup električnih vozil.

elektricni avtomobil polnilnica avtocesta

Če električnega vozila, ki si ga kupec želi, v Sloveniji ni mogoče dobiti, ga lahko kupi tudi v tujini. Če bo vozilo prvič registrirano v Sloveniji, je upravičeno do spodbud sklada. Foto: STA

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je največja javna finančna institucija, ustanovljena z namenom spodbujanja okoljskih naložb v Republiki Sloveniji. Temeljna poslovna dejavnost Eko sklada je tako spodbujanje varstva okolja in okoljskih naložb, in sicer predvsem prek instrumentov ugodnega kreditiranja in nepovratnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnih pozivov in razpisov, pa tudi prek aktivnosti, vezanih na financiranje brezplačnega energetskega svetovanja za občane (ENSVET), promocijo in ozaveščanje.

Prihajajo novi razpisi

Za letošnjo jesen sklad obljublja nove posodobljene razpise, med katerimi naj bi bili tudi razpisi za sofinanciranje in kreditiranje nakupa električnih vozil. Do zdaj so bili taki razpisi na voljo le za nakup avtomobilov oziroma vozil s štirimi kolesi, novi razpisi pa naj bi omogočili tudi sofinanciranje nakupa motorjev, koles z motorjem in električnih koles. Letos sta za tovrstne aktivnosti sklada na voljo dva milijona evrov, kolikšna bodo sredstva v prihodnje, še ni znano, prav tako ne, v kolikšni meri bo sklad soudeležen pri nakupu. Do zdaj je veljalo, da je višina nepovratne spodbude za avtomobile 7500 evrov oziroma 3000 evrov za štirikolesnike, nepovratna spodbuda pa ni smela preseči 50 odstotkov vrednosti vozila.

polnilec - obrez

Fizične osebe lahko subvencije kombinirajo tudi z ugodnimi posojili, ki jih nudi Eko sklad, katerih obrestna mera je euribor + 1,3 odstotka. Foto: STA

Komu so namenjeni?

Kot rečeno, naj bi novi razpis odpravil omejitve in dejansko omogočil spodbude za vse vrste vozil. Sredstva bodo na voljo za nakup novega vozila na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, predelavo vozila v električno vozilo ali nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem. Sklad bo tako kot do zdaj spodbujal tudi nakup novih priključnih hibridnih vozil in nakup vozil na električni pogon s podaljševalnikom dosega z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km.

Vaš prispevek