Mobilna verzija
15:05 22. avgust 2017

Skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu: kaj je bilo obljubljeno in kaj opravljeno

T.L./STA
13

V pol leta opravljena manj kot tretjina dodatnega programa za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Največ načrtovanega programa skrajševanja vrst izpolnili koncesionarji in brežiška bolnišnica.

bolniki, pacient, zdravje, čakalne vrste

Splošni dogovor, ki je bil sprejet konec junija, je določal, da se v izvajanje programa za skrajševanje čakalnih vrst do konca leta 2017 vključi tudi koncesionar MD Medicina. Foto: Bobo

Izvajalci zdravstvenih storitev so v prvem polletju opravili manj kot 30 odstotkov predvidenega programa za skrajševanje čakalnih vrst. Ker ministrstvo za zdravje predvideva, da nekateri zavodi zaradi omejitev s prostorom, kadrom in opremo ne bodo mogli v celoti izpolniti programa, predlagajo razporeditev programa koncesionarju MD Medicini.

Splošni dogovor, ki je bil sprejet konec junija, je določal, da se v izvajanje programa za skrajševanje čakalnih vrst do konca leta 2017 vključi tudi koncesionar MD Medicina. Ta izvaja artroskopske operacije kolena, endoproteze kolena, endoproteze kolka, operacije hrbtenice in operacije hallux valgus, to je operacija deformacije nožnega palca.

Milojka Kolar Celarc

Milojka Kolar Celarc. Foto: STA

Ne več denarja, ampak prerazporeditev

A sredstev za dodaten program z vključitvijo MD medicine ne nameravajo povečati, pač pa ministrstvo za zdravje predlaga, da bi skoraj 450 posegov razporedili od drugih izvajalcev - od obeh kliničnih centrov, splošnih bolnišnic Nova Gorica, Jesenice, Murska Sobota in Celje, od Ortopedske bolnišnice Valdoltra ter tudi od dveh koncesionarjev, to sta Arbor mea in Kirurški sanatorij Rožna dolina.

Po informacijah ministrstva za zdravje namreč omenjeni izvajalci zaradi pomanjkanja kadrovskih in prostorskih virov ter opreme ne morejo obravnavati vseh bolnikov, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo na teh programih. Zato ministrstvo predlaga, da bolnike z njihovih čakalnih seznamov, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo s stopnjo nujnosti hitro in redno, seznanijo o možnosti izvedbe posegov pri MD Medicina.

Bolniki se morajo strinjati

Kot navaja ministrstvo, lahko MD Medicina operativni program v okviru skrajševanja čakalnih dob začne izvajati nemudoma. Bolnike bodo premestili v obravnavo MD Medicini, če se bodo s tem strinjali. Ortoped in anesteziolog bosta najprej pregledala vsakega bolnika, pri čemer je čakalna doba na pregled en teden.

Za 20 odstotkov več specialističnih pregledov, storitve z najdaljšimi čakalnimi dobami bodo v celoti plačane

Za takšen ukrep se je ministrstvo odločilo, da bi se do konca leta tudi dejansko izvedel dodatni program, ki naj bi privedel do krajšega čakanja bolnikov na posege. Dejstvo namreč je, da je v prejšnjem letu ostala neizkoriščena četrtina sredstev za skrajševanje čakalnih dob.

V pol leta opravili komaj 2731 posegov od 9263

Poleg tega podatki, ki so jih posredovali z ministrstva za zdravje, kažejo, da je 13 bolnišnic in sedem koncesionarjev, ki so vključeni v ta program skrajševanja čakalnih dob, v prvem polletju opravilo 2731 posegov od 9263, kar je le 29,48 odstotka dodatnega programa.

Do sedaj je bilo največ izvedenih dodatnih operacij kil, skupaj so jih izvedli 498 (oz. manj kot 40 odstotkov vsega predvidenega dodatnega programa), medtem ko je bilo v deležu največ izvedenih operacij nožnega palca (hallux valgus) v višini 72,55 odstotka od vseh predvidenih.

Izvajalci, ki so v prvem polletju izvedli največ dodatnega programa, so Kirurški center Toš (114 odstotkov), Kirurški sanatorij Rožna dolina (109 odstotkov), Avelana (100 odstotkov), Splošna bolnišnica Brežice (81 odstotkov), Kirurgija Bitenc (71 odstotkov) ter Iatros (54 odstotkov).

Izvajalci lahko sicer dodatni program začnejo izvajati potem, ko izvajalec opravi celoten redni pogodbeni plan, dogovorjen z ZZZS. Tako bo izvajalec dobil plačan dodaten program le, če bo v celoti opravil tudi redni program za posamezno področje. Na ministrstvu pričakujejo, da se bo večina dodatnega programa začela izvajati v jesenskih mesecih, ko bodo na voljo podatki o planu realizacije rednega programa.

V okviru enkratnega dodatnega programa za skrajševanje čakalnih dob je sicer predvideno, da bodo izvajalci dobili plačanih za petino več specialistično-ambulantnih storitev, kot jih opravijo v okviru rednega programa. Poleg tega bodo nekatere storitve, kjer so najožja grla - denimo preiskave magnetne resonance (MR), računalniške tomografije (CT) in rentgen ter revmatološka obravnava - plačani v celoti, torej glede na opravljene storitve.

Po realizaciji pa bodo plačali tudi kirurško zdravljenje rakavih bolezni, koronarografije in perkutane posege na srcu, srčnih zaklopkah ter koronarnih arterijah.

zdravniki-stavka-ukc_bobo_07.11.16

V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije ne nasprotujejo temu, da se prerazporedijo sredstva. Foto: Bobo

Združenje zdravstvenih zavodov opozarja na neenakovreden položaj javnih zavodov in koncesionarjev

V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije ne nasprotujejo temu, da se prerazporedijo ta sredstva, saj to vodi v skrajševanje čakalnih dob, zlasti za tiste bolnike, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo. Se pa direktor združenja Metod Mezek sprašuje merilih in kriterijih za izbor MD Medicine.

Mezek ob tem znova opozarja, da so javni zdravstveni zavodi v neenakovrednem položaju proti koncesionarjem, saj so vezani na sistem plač v javnem sektorju, omejuje jih tudi toga organizacija. Vse to vpliva na njihovo uspešnost pri porabi dodatnega programa in kandidiranju za dodatni program. Zato bi bilo treba prednostno sprejeti zakon o vodenju in upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, kjer bi vodstva bolnišnic dobila dodatna orodja za kadrovsko politiko in stimulativno nagrajevanje, s čimer bi lahko uspešneje konkurirali za dodatne programe, je še dejal.

 • Število posegov, predvidenih v dodatnem programu in realizacija glede na izbrane zdravstvene storitve
poseg          plan   realizacija   v odstotkih
-----------------------------------------------------------------
artroskopija       441      160      36,17
endoproteza kolena    549      60      10,93
endoproteza kolka    954      249      26,10
hrbtenice        706      155      21,95
kile          1294      498      38,45
arterije in vene     632      155      24,53
žolčni kamni       993      383      38,57
ORL           1077      49       4,55
rama           290      84      28,97
nožni palec       153      111      72,55
koronarografija     671      124      18,48
srce, zaklopke, arterije 482      86      17,84
krčne žile - boln.    386      207      53,50
krčne žile - amb.    455      315      69,23
rak           180      96      53,33
-----------------------------------------------------------------
skupaj         9263     2731      29,48
vir: ministrstvo za zdravje
 • Število posegov, predvidenih v dodatnem programu in realizacija glede na izvajalce zdravstvenih storitev
izvajalec        plan    realizacija   v odstotkih
-----------------------------------------------------------------
Arbor Mea        223      97        43,50
KS Rožna Dolina     329     359       109,12
MC Medicor        382      18        4,71
SB Novo mesto      869     164        18,87
Avelana         167     167       100,00
SB Izola         677      47        6,94
SB Murska Sobota*    233      0        0
SB Nova Gorica      428     125        29,21
SB Brežice        116      94        81,03
UKC Maribor       1221     308        25,23
OB Valdoltra       516     138        26,74
KC Toš          28      32       114,29
K Bitenc         156     111        71,15
Iatros          45      25        54,44
SB Jesenice       477     151        31,66
SB Celje         717     246        34,31
SB Slovenj Gradec    318     100        31,45
SB Trbovlje       161      53        32,92
SB Ptuj         259     120        46,33
UKC Ljubljana      1941     376        19,37
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ         9263     2731        29,48
*SB Murska Sobota bo z izvedbo dodatnega programa začela s septembrom
vir: ministrstvo za zdravje
 • Seznam izvajalcev po programih in obseg, ki ga lahko opravi MD Medicina
program in izvajalec       obseg MD Medicina
-------------------------------------------------------
ARTROSKOPSKA OPERACIJA:          25
Arbor Mea
-------------------------------------------------------
ENDOPROTEZA KOLENA:            50
KS Rožna Dolina
OB Valdoltra
SB Nova Gorica
SB Jesenice
SB Murska Sobota
UKC Maribor
-------------------------------------------------------
ENDOPROTEZA KOLKA:           100
KS Rožna Dolina
OB Valdoltra
SB Jesenice
SB Murska Sobota
UKC Maribor
------------------------------------------------------
OPERACIJA HRBTENICE:          217
OB Valdoltra
SB Celje
SB Jesenice
SB Murska Sobota
UKC Maribor
------------------------------------------------------
HALLUX VALGUS:             50
SB Nova Gorica
SB Murska Sobota
UKC Ljubljana
------------------------------------------------------
skupaj                 442
vir: dopis ministrstva za zdravje izvajalcem

Vaš prispevek