Mobilna verzija
04:06 20. september 2017

Odvetnik babice koroških dečkov zdaj na Evropsko sodišče

M.K./STA Ljubljana
1 Posodobljeno: 10:02 / 09.8.2017

Odvetnik Velimir Cugmas na evropskem sodišču terja ne le ugotovitev kršitve človekove pravice babice in vnukov, pač pa tudi ugotovitev kršitve konvencijske pravice do učinkovitega sodnega varstva.

otroka, igra, voziček

CSD Velenje je bratca odvzel iz vrtca brez vednosti starih staršev in ju napotil v rejniško družino (slika je simbolična). Foto: Profimedia

Ustavno sodišče je s sklepom zavrglo ustavno pritožbo, ki jo je v zvezi s sodbo vrhovnega sodišča v zadevi dveh dečkov v začetku letošnjega leta vložil Center za socialno delo (CSD) Velenje. Ustavno sodišče o zadevi ni vsebinsko odločalo, ampak v sklepu navaja, da je pritožbo vložila neupravičena oseba.

Preberite tudi Koroška dečka: udarec za ministrico Kopač Mrakovo.

Kot je za STA pisno pojasnila odvetnica CSD Velenje Simona Marko, je bila ustavna pritožba vložena 4. januarja letos in je bila "podrobno in natančno" obrazložena.

"Izpostavljena je bila kršitev načela pravne države, kršitev pravice do enakosti pred zakonom ter kršitev pravice do pravnega sredstva. To so bili ključni oz. temeljni pritožbeni razlogi, ki pa jih ustavno sodišče sploh ni obravnavalo po vsebini, ampak je ustavno pritožbo zavrglo iz procesnih razlogov. In sicer iz razloga, ker naj bi CSD Velenje prevzem otrok izvršil kot oblastveni organ in kot oblastno dejanje, ne pa dejanje na podlagi upravne odločbe," pojasnjuje odvetnica CSD Velenje.

Ob tem še navaja, da odločitev ustavnega sodišča ničesar ne spreminja in ne podaja nobenih novih ugotovitev ali odločitev.
Na CSD Velenje še pojasnjujejo, da dečka ostajata v rejniški družini, kjer "veliko bolje napredujeta, kar je ugotovljeno in potrjeno z ugotovitvami strokovnjakov klinične psihologije in pedopsihiatrije iz vzporednih sodnih postopkov". Odkar sta otroka v rejniški družini, je pri njiju po ugotovitvah stroke ugotovljen napredek v razvoju, to pa po mnenju CSD Velenje potrjuje pravilnost strokovne odločitve CSD Velenje glede namestitve otrok v rejniško družino.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa poudarjajo, da ministrstvo ni stranka v postopku v tej zadevi, saj je pritožbo na ustavno sodišče vložil CSD Velenje in ne ministrstvo.

Vložena pritožba na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu

Odvetnike babice dečkov Velimir Cugmas je v odzivu za STA dejal, da sklep ustavnega sodišča potrjuje to, kar sam vseskozi trdi. To pa je, da centri za socialno delo nimajo razumevanja, kje so njihove pravice, kaj so meje njihovega delovanja in kaj so človekove pravice, je dejal Cugmas.

Ob tem je povedal, da je tudi sam v imenu babice na ustavno sodišče podal pobudo oz. ustavno pritožbo, da bi ustavno sodišče odločalo o tem, da je treba nemudoma odpraviti ugotovljeno kršitev človekove pravice, to je kršitev pravice do družinskega življenja babice, pri čemer odvetnik poudarja, da je ta pravica vzajemna in tako velja tudi za vnuka. Vrhovno sodišče namreč ni odpravilo te kršitve človekove pravice, pa bi jo po odvetnikovih besedah moralo, s čimer bi se otroka vrnila k babici.

A ustavno sodišče te pobude, da bi o tem odločalo, ni sprejelo. S tem se je, tako Cugmas, odprla možnost poti na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, kamor je odvetnik Cugmas v ponedeljek, 6. februarja, že vložil pritožbo.

Odvetnik babice na evropskem sodišču terja ne le ugotovitev kršitve človekove pravice babice in vnukov, pač pa tudi ugotovitev kršitve konvencijske pravice do učinkovitega sodnega varstva. "Ker to sodno varstvo v Republiki Sloveniji je za babico in oba dva vnuka neučinkovito," je poudaril Cugmas.

Babičin odvetnik pričakuje, da bo v Strasbourgu ugotovljena tudi kršitev omenjene konvencijske pravice, hkrati pa pričakuje, da bo sodišče naložilo Sloveniji, kako naj njeni organi odločijo, in da bo Sloveniji naložilo plačilo odškodnine.

Medtem odvetnik Cugmas z Upravnega sodišča v Mariboru, na katerem že od lani terja rejništvo za babico, doslej še ni prejel nobenega vabila za obravnavo, ki pa po njegovih besedah mora biti izvedena.

Odmeven primer

Primer dveh dečkov iz Velenja, ki sta po nasilni smrti njune matere decembra 2015 živela pri babici in dedku na Koroškem, je v javnosti odmeval lani, ko je konec marca CSD Velenje dečka odvzel iz vrtca brez vednosti starih staršev in ju napotil v rejniško družino. Zaradi primera je lani prišlo do zamenjave na direktorskih mestih v CSD Velenje in CSD Slovenj Gradec, primer pa je sprožil tudi dve interpelaciji proti ministrici za delo Anji Kopač Mrak, ki je obe interpelaciji uspešno prestala.

Oče dečkov, ki je osumljen umora njune matere in sta mu bila otroka pravno-formalno odvzeta, pa je v priporu in mu sodijo na celjskem sodišču. Sojenje prehaja v sklepno fazo.

Vaš prispevek