Mobilna verzija
20:59 19. september 2017

Novela zakona o nadzoru državne meje v nadaljnjo obravnavo

M.K./STA Ljubljana
0 Posodobljeno: 10:02 / 09.8.2017

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji ocenil, da je novela zakona o nadzoru državne meje ustrezna in primerna za nadaljnjo obravnavo.

Žica ob meji ograja Osilnica

Predlog novele zakona o nadzoru državne meje predvideva ukrepe za učinkovitejši nadzor državne meje. Foto: Matej Klarič

Predlog novele zakona je pripravila vlada za učinkovitejši in natančneje opredeljen nadzor državne meje.

Novela med drugim določa tehnična sredstva za nadzor meje, predvideva pa tudi odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih je postavljena varovalna ograja.

Člani odbora so danes na predlog koalicijskih poslanskih skupin sprejeli dopolnilo, po katerem se natančneje določi, kaj so tehnična in druga sredstva. Gre predvsem za mehanske ovire, opozorilne napise in drugo signalizacijo, tehnična sredstva za fotografiranje, video in avdio snemanje ter tehnična sredstva za prepoznavo oseb in predmetov. Tehnična sredstva pa se uporabljajo izključno pri nadzoru meje.

Predstavnica zakonodajno-pravne službe je povedala, da je predlog novele zakona z danes sprejetimi dopolnili ustrezno zbližan z zakonodajo. Poslanec ZL Franc Trček pa je opozoril, da zgolj zbližanje novele zakona z zakonodajno-pravnim aparatom ni dovolj. Novela zakona bi morala biti povsem skladna z ustavo, je dejal.

Novela s sprejetimi dopolnili med drugim predvideva tudi jasnejšo določitev obveznosti lastnika in posestnika zemljišča, da dopustita namestitev, uporabo, vzdrževanje in shranjevanje tehničnih sredstev. Gre za izjemen in začasen ukrep, ki je nujen in dopuščen le v izjemnih okoliščinah.

S sprejetim dopolnilom so določili tudi dodatne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za izvedbo ukrepa omejitve lastninske pravice in obveznosti policije, da lastnike obvesti o razlogih za izvajanje teh ukrepov na njihovem zemljišču.

Poslanci so sprejeli tudi dopolnilo, da policija sme pridobivati in obdelovati zgolj osebne podatke, za katere že ima pristojnosti v zakonu o nalogah in pooblastilih policije ter v zakonu o tujcih.

Novela odslej predvideva tudi, da je predvideno nadomestilo lastnikom in posestnikom zemljišč za vsak poseg, in ne le za tiste posege, ki povsem onemogočijo rabo zemljišč. Na podlagi tega dopolnila bodo do odškodnine upravičeni lastniki in posestniki, če bo raba teh zemljišč zaradi postavitve varovalne ograje onemogočena ali otežena.

Zakon so poslanci danes dopolnili tudi z ukrepom, da zemljišče, če je obremenjeno dlje kot dve leti, začasno preide pod služnost v javno korist, lastnik pa je pri tem upravičen do nadomestila.

Po sedaj zbranih podatkih gre sicer za okoli 2000 upravičencev, ki imajo v lasti okoli 20.000 parcel.

Vaš prispevek