Mobilna verzija
21:00 23. oktober 2017

Proračun je sprejet! Kateri varčevalni ukrepi se bodo sprostili?

STA/G.G. Ljubljana
0 Posodobljeno: 09:58 / 09.8.2017

Državni zbor je sprejel državni proračun za prihodnji dve leti. Zaradi gospodarske rasti in posledično višjih davčnih prihodkov se bodo lahko sprostili nekateri varčevalni ukrepi, a ne vsi, saj želi vlada v nekaj letih odpraviti primanjkljaj. Marsikateri proračunski porabnik z dodeljenimi sredstvi ni zadovoljen, med njimi so občine.

parlament, poslanci, državni zbor

Foto: STA

Proračunski prihodki so v letu 2016 načrtovani v višini 8,7 milijarde evrov, odhodki pa bodo z 9,5 milijarde evrov za približno 320 milijonov evrov manjši kot letos. Proračunskega primanjkljaja bo tako 839,3 milijona evrov oz. 2,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). To je najnižji primanjkljaj po začetku krize.

Primanjkljaj je za 50 milijonov evrov večja od prvotnih načrtov vlade. "Edini razlog za povečanje so migracijski tokovi, zaradi katerih se zagotavlja dodatnih 123 milijonov evrov pri finančnem ministrstvu," je v ponedeljek poslancem pojasnil predsednik vlade Miro Cerar.

Predlog proračuna za leto 2016 je po oceni Evropske komisije skladen z zahtevami v okviru pakta za stabilnost in rast. Slovenija lahko naslednje leto pričakuje ustavitev postopka zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja, če bo ta letos ustrezno odpravljen, so v torek sporočili v Bruslju.

Povečuje se masa za plače v javnem sektorju

tanja cink

Zadovoljna poslanka SMS Tanja Cink Foto: STA

Vlada je pri pripravi svojega prvega dvoletnega proračuna sledila cilju, da se nadalje spodbuja gospodarska rast, tudi s spodbujanjem javne potrošnje. Cerar je ob začetku obravnave v DZ poslance spomnil, da se povečuje masa za plače in prispevke zaposlenih v javnem sektorju, sproščajo se nekateri varčevalni ukrepi s področja socialnega varstva in družinskih prejemkov, v letu 2016 bo prišlo do izredne uskladitve pokojnin.

Vlada namerava na srednji rok doseči izravnan strukturni saldo, kar ji narekuje tudi poleti sprejeti zakon o fiskalnem pravilu. Dinamika zniževanja proračunskega primanjkljaja je takšna, da bomo lahko ta cilj dosegli, je poslancem povedal finančni minister Dušan Mramor. Proračunski primanjkljaj v letu 2015 je ocenil na 3,58 odstotka BDP.

Prioritete vlade v prihodnjih dveh letih so varnost ljudi in premoženja, zdravje, pravosodje, infrastruktura in izobraževanje. Povečujejo se predvsem sredstva za policijo, vojsko, upravo za zaščito in reševanje ter ministrstvo za pravosodje, manj denarja pa se namenja za ukrepe na področju trga dela, saj se stopnja brezposelnosti zmanjšuje.

Župani jezni

Glasovanje o proračunskih dokumentih je na balkonu velike dvorane državnega zbora spremljala množica županov, ki se ne strinjajo s sredstvi, ki so odmerjena za izvajanje zakonsko določenih nalog občin. V proračunu je za financiranje delovanja občin zagotovljenih dovolj sredstev, če povprečnina znaša 522 evrov na prebivalca, kar pa reprezentativna združenja občin zavračajo kot absolutno premalo.

Je pa vladi uspelo doseči dogovor s sindikati glede plač v javnem sektorju - del varčevalnih ukrepov se bo v letu 2016 sprostil, del pa ohranil. To vprašanje so sicer izvzeli iz zakona o izvrševanju proračuna in ga prestavili v poseben zakon. V proračunu je upoštevana tudi izredna uskladitev pokojnin v začetku leta 2016.

Vaš prispevek