Mobilna verzija
20:20 18. januar 2018

Razširite svoj portfelj z osnovnimi koraki

Katja Bogataj Kopriva, finančna svetovalka, KD Skladi
0

Začela bom kar z Yogi Berro. Poznavalci ameriškega baseballa bodo zagotovo vedeli kdo je, in da je bil eden najboljših lovilcev v zgodovini baseballa, ki je nekoč izjavil: »Če ne veste, kam greste, bi morali biti previdni, saj se lahko zgodi, da ne pridete tja«.

denar, kovanci, naložba, razpršitev

Pri investiranju je najbolj pomembno, da vlagatelji svoja sredstva razpršijo med različne naložbene razrede. Foto: Profimedia

Katja Bogataj Kopriva, finančna svetovalka, KD Skladi

Katja Bogataj Kopriva, finančna svetovalka, KD Skladi Foto: Osebni arhiv

Modri vlagatelj ne sme nikoli napovedovati prihodnosti izključno z ekstrapolacijo preteklosti, torej da za pretekle dogodke ocenjuje, da se bodo enako zgodili tudi v prihodnosti. S tem želim poudariti, da so vrednotenja na delniških trgih nad dolgoletnim povprečjem in vsako namigovanje na pok delniškega balona se lahko v prihodnosti uresniči, saj se gibamo v ciklih.

Vendar kot že večkrat omenjeno, se lahko obdobje rasti delniškega trga nadaljuje, predvsem, če se bo nadaljevalo pozitivno in optimistično makro okolje ter rast naslednjih treh dejavnikov: stvarna rast (to je rast dobičkov podjetij in njihovih dividend), rast cen in špekulativna rast. Potrebno je tudi vedeti, da je ogromno »poceni« denarja, ki so ga v preteklih letih v obtok dajale centralne banke in ki sedaj išče donose. Ob vsemu pa je najbolj pomembno, da se vseskozi pametno odločate glede investiciji in varčevanjav možne naložbene oblike, med katerimi so morda najbolj običajni prav vzajemni skladi. In kakšen donos iskati? Stari in preizkušeni rek pravi, da bi moral biti tisti, ki si ne more privoščiti tveganja, zadovoljen z relativno nizkim donosom svojih investicijskih naložb in obratno. Torej bi morala biti stopnja donosa, ki bi jo vlagatelj moral želeti, bolj ali manj odvisna od stopnje tveganja, ki jo je pripravljen sprejeti.

Iz zadnje finančne krize smo se torej lahko naučili predvsem to, da je pri investiranju in varčevanju najbolj pomembno, da vlagatelji svoja sredstva razpršijo oz. diverzificirajo med različne naložbene razrede in znotraj teh med različne naložbe. In prav diverzifikacija je pogosto opisana kot edino brezplačno kosilo pri vlaganju, ki pomeni razpršitev denarja med različne naložbe, kar vlagateljem zmanjšuje tveganje. Z izbiro prave skupine naložb boste lahko omejili svoje izgube in zmanjšali nihanja naložbenih donosov, ne da bi pri tem žrtvovali preveč potencialnega dobička. Opisala bom pet bistvenih korakov za razpršitev (diverzifikacijo) vašega portfelja.

Poznajte svojo toleranco do tveganja

Tveganje je merilo vašega čustvenega apetita. Torej, koliko tveganja lahko prevzamete. Predstavlja zmožnost sprejemanja nestanovitnosti na trgu, ne da bi hkrati sprejemali neracionalne čustvene naložbene odločitve. Na toleranco posameznih tveganj velikokrat vplivajo dejavniki, kot so starost, izkušnje pri naložbah in različne življenjske razmere. Prav tako se tveganje spreminja tudi s časom.

Razumite svojo sposobnost do tveganja

Pogosto sta vaša čustvena pripravljenost in dejanska zmožnost prevzema tveganja v nasprotju med seboj. Morda boste želeli tvegati več, kot si to lahko privoščite, kar se med vlagatelji pogosto dogaja, saj so lahko letni donosi zelo mamljivi. Po drugi strani pa je lahko nekdo celo preveč konzervativni, medtem ko bi lahko bil nekoliko agresivnejši. Posamezne možnosti tveganja bodo določalitudi dejavniki, kot so velikost prihrankov in investicijskih sredstev, naložbeni horizont in finančni cilji.

Določite svojo ciljno alokacijo investicijskih sredstev

Alokacija naložb je razporeditev sredstev med osnovne naložbene razrede, kot so to delnice, obveznice in instrumenti denarnega trga. Doseganje pravega ravnovesjamed finančnimi cilji in sprejemanjem tveganja bo določilo ciljno naložbeno mešanico vlagateljevega portfelja. Vlagatelji, ki sprejemajo višje tveganje, bodo investirali sredstva z višjim profilom tveganja in obratno. Da bi dosegli največjo korist zaradi diverzifikacije, morajo vlagatelji upoštevati korelacijo med različnimi naložbami in naložbenimi razredi, torej morajo svoja sredstva razpršiti tudi med ne korelirane naložbe, to so naložbe z negativnim korelacijskim koeficientom in v portfelju služijo za zmanjševanje tveganja, saj lahko rastejo takrat, ko drugim naložbam vrednost pada.

Redno uravnoteženje portfelja

Periodično uravnoteženje portfelja pomeni vnovično vzpostavitev ciljne alokacije naložb. Tovrstne aktivnosti so potrebne, ker se bodo s časom nekatere naložbe premikale izven vaših naložbenih ciljev. Pri tem je treba pregledati tudi posamezne naložbe znotraj naložbenih razredov.

Osredotočite se na vaše dolgoročne cilje

Pri upravljanju portfelja uporabite uravnotežen, discipliniran, dolgoročen pristop, ki se osredotoča na vaše dolgoročne finančne cilje, kar vam bo omogočilo, da preživite nihajne ali volatilne trenutke in s svojim dolgoročnim pogledom pomagate, da vaše bogastvo in sredstva narastejo. Ob vsem povedanim vam lahko vedno pomaga tudi finančni svetovalec.

Vaš prispevek