Mobilna verzija
07:03 19. februar 2018

Varčevanje v vzajemnih skladih - kaj morate vedeti?

Nina Jazbec / finančna svetovalka, KD Skladi, d. o. o.
0

Varčevanje je pomemben del družinskega proračuna in vedno več ljudi poleg klasičnega varčevanja na banki, izbere tudi druge oblike varčevanja. Ena od njih je varčevanje v vzajemnih skladih.

varčevanje, denar, kovanci

Foto: Profimedia

Nina Jazbec, KD Skladi, finančna svetovalka

Nina Jazbec, finančna svetovalka, KD Skladi, d. o. o. Foto: Osebni arhiv

Vzajemni skladi so ena od najbolj uveljavljenih oblik varčevanja v razvitem svetu, poleg reguliranosti in nadzorovanosti jih odlikuje tudi enostavnost, likvidnost in donosnost. Njihova velika prednost je, da so dostopni tudi malim varčevalcem, ki tako lahko svoj denar razpršijo v široko paleto naložb. Zbrana sredstva varčevalcev pa upravljajo visoko usposobljeni strokovnjaki. Gre za zelo dober način varčevanja, o katerem pa moramo biti poučeni.

Kljub temu, da premoženje in število vlagateljev v vzajemnih skladih, tudi v Sloveniji narašča, številni še vedno ne vedo dovolj o svoji naložbi oziroma njeni primernosti glede na varčevalne cilje. Vlagatelji pogosto zaradi pomanjkanja neodvisnih informacij, finančnega znanja in nezadostnega razmisleka pogosto sprejemajo napačne odločitve. Zato so pogosto razočarani. Zavedati se namreč moramo, da gre pri varčevanju v vzajemnih skladih za dolgoročno odločitev in da nepremišljen nakup, na primer preveč tveganih naložb, lahko prinese negativne finančne posledice.

Pri kratkoročnih ciljih izbiramo med varnimi produkti, pri dolgoročnih pa lahko tudi tvegane naložbe

Pri izbiri o načinu varčevanja na splošno velja, da so pri kratkoročnih ciljih bolj primerni varni finančni produkti, pri bolj dolgoročnih ciljih pa lahko vsaj del ali pa tudi večino prihrankov investiramo tudi v bolj tvegane naložbe. Mlajši in tisti, ki imajo za varčevanje še dovolj časa, si praviloma lahko privoščijo malo več tveganja. Za tiste, ki jim je za varčevanje ostalo manj časa pa je priporočljiva večja previdnost. Ker so vzajemni skladi namenjeni predvsem varčevanju za doseganje dolgoročnih, strateških finančnih ciljev, je skrben razmislek pri odločanju o naložbi v vzajemne sklade zelo pomemben. Eden od strateških ciljev je gotovo varčevanje za pokojnino, za varno starost. V primeru varčevanja za pokojnino se zavedamo, da je ta cilj še kako pomemben, vendar mu še vedno namenjamo premalo pozornosti. Pogosto se nam zdi, da imamo še dovolj časa in da morda varčevanje še ni nujno.

Imejte dober pregled nad svojimi dohodki in stroški

Naložba v vzajemne sklade bi morala biti sestavni del košarice investicij vsakega posameznika, je pa res, da se moramo varčevanja v vzajemnih skladih lotiti načrtno in preudarno, ker se bomo na ta način izognili napačnim odločitvam, ki jih bomo kasneje obžalovali.

Pred odločitvijo za varčevanje v vzajemnih skladih je dobro imeti vsaj osnoven pregled nad svojimi dohodki, stroški in premoženjem. Pomembno je, da si postavite tudi jasne naložbene cilje in časovne okvirje varčevanja, zato, da boste izbrali takšen podsklad oziroma kombinacijo podskladov, s katerim boste lahko te cilje tudi dosegli. Poleg ciljev in dolžine varčevanja imejte v mislih tudi tveganje, ki si ga lahko privoščite. Vlagateljem, ki tvegajo preveč, se lahko zgodi, da nujnih finančnih ciljev ne bodo dosegli v zadanem časovnem okvirju. Po drugi strani tisti, ki tvegajo premalo, navadno ustvarijo nižjo donosnost prihrankov, lahko se jim zgodi, da čez nekaj let ugotovijo, da so privarčevali precej manj, kot bi lahko ob prevzemanju zanje povsem sprejemljivega naložbenega tveganja. Cilj je torej izbrati takšen podsklad ali kombinacijo podskladov, ki v največji meri ustreza vašemu finančnemu profilu. Na trgu je na voljo zelo veliko različnih vrst vzajemnih skladov, tako, da lahko vsak najde sebi primernega.

Vaša naložba naj bo geografsko in panožno čim bolj raznolika in ne zaupajte le imenu sklada

Pri izbiri tipa sklada je tudi dobro poskrbeti, da je vaša naložba geografsko in panožno čim bolj raznolika. To je najbolje doseči z globalnimi delniškimi skladi, ki vlagajo po celem svetu. Pri izbiri nikakor ne zaupajte le imenu sklada, ampak preberite več tudi o njegovi naložbeni strategiji in uspešnosti. Pred izbiro posameznega podsklada preglejte tudi druge značilnosti podsklada, kot so višine provizij in stroškov, ki jih zaračunavajo, dodatne koristi, ki jih nudijo, način upravljanja premoženja podsklada in drugo. V kratkem dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje« boste našli dober osnovni pregled značilnosti sklada in njegovih stroškov. Ker je ta dokument standardiziran, vam lahko služi kot pomembno orodje za presojo in primerjavo skladov med seboj.

Vaš prispevek