Mobilna verzija
06:50 21. september 2017

Le dobrih pet odstokov mladih je finančno pismenih

Nina Jazbec, finančna svetovalka Ljubljana
3 Posodobljeno: 10:02 / 09.8.2017

Mnogi se boste vprašali, kaj sploh pomeni biti finančno pismen? Gre za vrsto pismenosti, ki predstavlja sposobnost uspešnega ravnanja z denarjem.

otrok, denar, kovanci, varčevanje, igra z denarjem, finance

Otrokom je treba na zanimiv in preprost način približati finančne teme. lahko tudi z igro. Foto: Profimedia

To je kombinacija ozaveščenosti, znanja, spretnosti, vedenja in obnašanja, ki je potrebna za sprejemanje ustreznih finančnih odločitev in dosego lastne finančne blaginje. Hkrati nam finančna pismenost pomaga razumeti finančne pojme in tudi nevarnosti finančnega trga.

S finančnim izobraževanjem je treba začeti čim prej, najbolje že v vrtcih ... Če redno varčujemo in dajemo na stran vsaj delček svojih prihodkov, sploh ni pomembno, koliko, bodo naši otroci ravnali podobno.

Pretekli teden je potekal Svetovni teden izobraževanja o financah. Po vsem svetu so se v tem tednu odvijali številni dogodki, ki so bili namenjeni finančnemu izobraževanju otrok in mladostnikov. Tudi Slovenija se je priključila omenjenemu projektu. Po vsej Sloveniji so v tem času potekala številna izobraževanja o financah. Med drugim tudi na Ljubljanski borzi, kjer so pripravili dneve odprtih vrat, na katerih so predavali številni finančni strokovnjaki.

Raziskave so pokazale, da je finančna pismenost pri Slovencih na nizki ravni, še posebej pri mladih, čeprav smo tretja država v Evropi po stopnji varčevanja. Velik delež varčevalcev pri nas predstavljajo upokojenci ali starejši ljudje. Mlajše generacije imajo namreč do varčevanja zelo skeptičen odnos. Tudi sama opažam, da se za varčevanje v vzajemnih skladih, tako enkratno kot tudi postopno vlaganje, večinoma odločajo generacije, stare nad 40 let. Mladi pa, kot da se to njih ne tiče, varčevanje potiskajo na stran z izgovoroma: ''saj je še čas'' in ''samo enkrat se živi''.

Nina Jazbec, KD Skladi, finančna svetovalka

Nina Jazbec, finančna svetovalka, KD Skladi, d. o. o. Foto: Osebni arhiv

Razlogov za slabo finančno znanje je več, med drugim tudi napačna vzgoja, pomanjkljiv šolski sistem in brezbrižnost posameznikov. S finančnim izobraževanjem je treba začeti čim prej, najbolje že v vrtcih. Otrokom je treba na zanimiv in preprost način približati finančne teme, da se seznanijo, kako delujejo finance in tudi tako pridobijo ter začnejo razvijati dobre navade.

Zelo pomemben je tudi pravi odnos staršev do varčevanja oziroma financ, kar pa ni dovolj, starši moramo biti svojim otrokom zgled. Če bomo potrošili vse, kar zaslužimo oziroma se bomo še dodatno zadolževali, po možnosti za stvari, ki niso nujno potrebne in nam dolgoročno gledano niso pomembne, tudi od svojih otrok ne moremo pričakovati, da bodo ravnali drugače. Če redno varčujemo in dajemo na stran vsaj delček svojih prihodkov, sploh ni pomembno, koliko, bodo naši otroci ravnali podobno. Sledili bodo našemu zgledu in tudi sami varčevali. Sprva mogoče samo za uresničitev katere od svojih skritih otroških želja, kasneje pa, kdo si ga vedi. Na ta način bodo z lastno izkušnjo spoznali resničnost reka: zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Odnos do varčevanja moramo torej otrokom privzgojiti, tako bodo verjetneje dosegli finančno samostojnost, ki omogoča zadovoljivo življenje.

Mladi so finančno zelo ranljiva skupina, ker imajo večjo finančno odgovornost, kot so jo imele generacije pred njimi. Časi, ko je država poskrbela za pokojnine in razna nadomestila zaradi izpada dohodka, so žal minili. Vsak mora sam poskrbeti za socialno varnost, zato smo se prisiljeni ukvarjati s svojimi financami in seveda čim več varčevati. Prej se bomo tega zavedali, bolje in lažje nam bo.

Hkrati se področje finančnih storitev zelo hitro razvija, trg je zasičen s ponudbo finančnih produktov, zato nujno potrebujemo znanje in veščine, ki nam bodo olajšali odločanje. Finančno pismeni, bodo lažje našli najustreznejše produkte in rešitve za zadovoljitev svojih potreb ter uresničitev želja in ciljev. Lažje bodo ugotovili, komu naj pri odločitvi zaupajo. Zavedali se bodo, da morajo svoje finančno premoženje razpršiti na več različnih finančnih produktov in da si za dosego dolgoročnih finančnih ciljev, kot so varčevanje za dodatno pokojnino, potrebe otrok ali nakup dobrin večjih vrednosti lahko privoščijo več tveganja in zato izberejo tudi varčevanje v delniških vzajemnih skladih, saj tovrstno varčevanje zgodovinsko gledano prinaša večjo donosnost kot varnejše denarne naložbe.

Finančna pismenost je torej izredno pomembna za uspešno in varno prihodnost vseh nas, zato je zelo pomembno, da bodo mladi, ki bodo že jutri odrasli, imeli dovolj znanja za upravljanje denarja.

Vaš prispevek