Mobilna verzija
20:55 19. september 2017

Slovenija pri vrhu v pobiranju davkov

R.T.
0 Posodobljeno: 10:00 / 09.8.2017

Pred kratkim objavljena študija Evropske komisije o vrzeli pri pobiranju DDV je pokazala, da se je vrzel leta 2014 v primerjavi z letom 2013 na ravni EU zmanjšala za 2,5 milijarde evrov in znaša okoli 160 milijard evrov.

denar, kovanci

Slovenija se je glede na leto 2013 povzpela iz petega na četrto mesto. Pred njo so Švedska, Luksemburg in Finska. Foto: Profimedia

Študija meri razliko med pričakovanimi prihodki iz DDV in dejansko pobranim zneskom. »V Sloveniji je delež nepobranega DDV leta 2014 v absolutnem znesku znašal 280 milijonov evrov, kar predstavlja 8,1 odstotka skupne davčne obveznosti za DDV. Glede na leto 2010 se je delež tako zmanjšal za 2 odstotni točki, Slovenija pa s tem ostaja v skupini držav z najnižjim deležem nepobranega DDV«, poroča Ministrstvo za finance. Z uvedbo davčnih blagajn in drugimi ukrepi gre v prihodnjih letih pričakovati še dodatno izboljšanje vrzeli, saj to poročilo uvedbe davčnih blagajn še ne vključuje.

Z uvedbo davčnih blagajn in drugimi ukrepi gre v prihodnjih letih pričakovati še dodatno izboljšanje vrzeli.

Slovenija se je glede na leto 2013 povzpela iz petega na četrto mesto. Pred njo so Švedska, Luksemburg in Finska.

Največja vrzel v Italiji

Pri 18 državah članicah se je uspešnost izboljšala, osmim državam članicam pa ni uspelo pobrati več prihodkov iz DDV kot leto prej. Vrzel pri pobiranju DDV je s 37,9 odstotka nepobranega DDV največja v Romuniji, najmanjša pa na Švedskem, kjer znaša le 1,2 odstotka. V absolutnem znesku je bila vrzel največja v Italiji, kjer je bilo izgubljenih 36,9 milijarde evrov, najmanjša pa v Luksemburgu, kjer je znašala 147 milijonov evrov.

Vaš prispevek